dilluns, 28 de març de 2011

Artur Noguerol: La llengua és un dels instruments per construir la nova societat per conviure

Al llarg de la xerrada, el doctor Artur Noguerol ha anat desgranant una colla d'idees per afrontar l'aprenentatge de les llengües en un context multilingüe, com ara, que cal convertir els centres en espais de comunicació utilitzant totes les eines presents al conjunt social, que l'aprenentatge de la llengua ha de servir per millorar les nostres competències comunicatives i no centrar-se en el paradigma gramaticalista. Un dels grans valors d'articular correctament les diverses llengües presents a l'aula (d'aprenentatge o del alumnes) rau en el fet quan aprenem una llengua no aprenem només una llengua sinó tot un sistema cultural.

  PRESENTACIÓ QUE VA UTILITZAR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada