A ACOLLIDA


PLANS INDIVIDUALITZATS

PROGRAMACIÓ

PROVES AVALUACIÓ INICIAL ALUMNAT NOUVINGUT i D'AULES D'ACOLLIDA


PUBLICACIONS I MATERIAL RELACIONAT AMB L'ACOLLIDA
  •  "DIVERSITAT CULTURAL I EXCLUSIÓ ESCOLAR" - Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat - Pep Gratacòs i Pilar Ugidos - Eumo Editorial / Fundació Bofill, Barcelona, setembre  de 2011.
  • "LA RECONVERSIÓ DE L'OFICI D'EDUCAR" - Globalització, migracions i educació - Francesc Carbonell / Danilo Martuccelli - Eumo Editorial / Fundació Bofill, Barcelona, setembre de 2009.


ALTRES PUBLICACIONS DE LA FUNDACIÓ BOFILL
(Les publicacions i el material didàctic de TOT UN MÓN es poden descarregar en PDF) 

GRUP DE TREBALL TUTORS I TUTORES AA - Curs 2010-11 - LECTURES