ALUMNAT XINÈS

RECURSOS 

Ara i Adés. 
El món de la Dúnia
http://www.puntintercanvi.org/catala/projectes.htm
Aprendre Català des del Xinès

Blog "Ensenyar llengua a l'alumnat no romànic (xinès)"
http://ensenyarllengualumnatnoromanic.blogspot.com.es/


Teclat xinès
http://www.lexilogos.com/clavier/zhongwen.htm

Vinguts del centre del món. Socialització dels fills i filles de famílies xineses. Francesc Carbonell . Fundació Bofill  http://www.fbofill.cat/sites/default/files/460.pdf

Presentació “Com ajudem a aprendre els alumnes amb domini limitat de la llengua catalana?”

Elizabeth Coelho: "Marco de adaptación del currículo y el aprendizaje para los aprendices en L2" (presentació)
http://es.slideshare.net/bnagusia/elizabeth-coelho


+ RECURSOS 

Notes traduïdes per comunicar-se amb la família
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/acollida/notes/

Bibliografia
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe.: Un enfoque práctico (Cuadernos de educación)
(setembre 2013) de Elizabeth/Judith/Josep Coelho/ Oller/ Serra
Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals (Cuadernos de educación) 2005 de Elizabeth Coelho
Acollida en general
Espai acollida http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada