dilluns, 28 de març de 2011

Artur Noguerol: La llengua és un dels instruments per construir la nova societat per conviure

Al llarg de la xerrada, el doctor Artur Noguerol ha anat desgranant una colla d'idees per afrontar l'aprenentatge de les llengües en un context multilingüe, com ara, que cal convertir els centres en espais de comunicació utilitzant totes les eines presents al conjunt social, que l'aprenentatge de la llengua ha de servir per millorar les nostres competències comunicatives i no centrar-se en el paradigma gramaticalista. Un dels grans valors d'articular correctament les diverses llengües presents a l'aula (d'aprenentatge o del alumnes) rau en el fet quan aprenem una llengua no aprenem només una llengua sinó tot un sistema cultural.

  PRESENTACIÓ QUE VA UTILITZAR

dimarts, 15 de març de 2011

28 de març. Artur Noguerol: "Llengües per Aprendre i Conviure"

Dilluns 28 de març a les 6 de la tarda als Serveis Territorials de la Catalunya Central (Manresa) tindrem una xerrada amb Artur Noguerol (professor de Didàctica de la Llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona), el qual ens ajudarà a descobrir els punts claus de la feina que hem de fer a l'aula ordinària perquè els nostres alumnes desenvolupin les competències lingüístiques imprescindibles per desenvolupar-se plenament en la societat del segle XXI. Hi convidem especialment els docents de l'àrea de llengües, els equips directius, els Coordinadors LIC, tutors d'Aula d'Acollida i claustres en general.

Equip LIC de la Catalunya Central


dijous, 3 de març de 2011