dilluns, 24 de setembre de 2012

Selecció de vint llbres sobre el tema migratori.

Dins del simposi internacional " La literatura que acull: immigració, infància i lectura" celebrat a Barcelona els passats 17, 18 i 19 de novembre de 2011, GRETEL ha elborat una recomanació de llibres sobre el tema migratori. Desacarregar la selecció.

dijous, 20 de setembre de 2012

Aprenentatge del català i llengúes d'origen

Ara i Adés. Aprenentatge del català i llengües d

Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. Benecé Produccions, S.L.
Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.

Comencem la Formació inicial de Tutors/ores d'Aules d'Acollida

Avui fem a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa la primera sessió de la formació inicial per a Tutors i Tutores d'Aules d'Acollida i per aquells docents que atenen els alumnes nouvinguts als centres. Hi participen mestres i professors/ores de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i l'Osona. Avui analitzem com fer de l'arribada de nouvinguts al centre una oportunitat per a la millora de la qualitat educativa i com es du a la pràctica una bona acollida. Els materials de la sessió els trobareu a la Formació TAA

dimecres, 19 de setembre de 2012


Aquest projecte té com a objectiu primordial l’adquisició i consolidació d’estratègies i hàbits de comprensió oral i lectora. Es tracta de paquets d’activitats al voltant de textos de tipologia diversa i de nivell de dificultat creixent. Aquestes activitats busquen sobretot que l’alumne demostri que ha entès la informació essencial continguda en el missatge.