dimecres, 13 d’abril de 2011

ESCOLA PARE IGNASI PUIG: EL NOSTRE MAPA DEL MÓN

Com a activitat d’acollida al centre, durant la primera setmana i al llarg del curs fer una sèrie d’activitats amb el mapa del món penjat a la biblioteca de l’escola:
-  Cada classe  fa un petit escrit on s’hi posa d’on provenen els nens d’aquella aula i es penja a la cartellera que hi ha al costat del mapa.
- Cada grup-classe penja el nom del país d’on provenen els seus alumnes. Si falta el nom d’algun país  cada tutor/a confecciona el cartellet plastificat amb velcro a darrere del mateix color que els altres.
- Quan arriba un alumne nou a l’escola, es penja a l’altra cartellera un anunci sobre l’alumne nou que ha arribat on explica: com es diu, la procedència i el curs, amb una fotografia de l’alumne. Si el país d’orígen del nen nouvingut ja té el nom posat no caldrà posar-ne cap més, en cas que el seu país d’orígen sigui nou, es posarà el cartell en el seu país.
- A la cartellera que hi hagi al costat del mapa també s’hi penjaran novetats, curiositats, costums, festes,etc sobre diferents països i cultures. Cada mes s’encarregarà un cicle diferent de buscar, penjar i decorar els anuncis de la cartellera.
- Tot el material del mapa del món està recollit a l’aula de recursos juntament amb altres propostes d’activitats per treballar amb el mapa.

divendres, 8 d’abril de 2011

Infants i joves nouvinguts. Projectes d'atenció social a la diversitat (Manresa)

Hip Hop intercultural. Treball amb menors i amb joves sense residència
Espai Jove i + 16 .Programes per menors sols i joves sense residència
Xavaleria

Xavaleria, voluntaris que treballen amb menors sols (BCN)Joves del Nucli Antic. Treball de carrer amb infants i joves.

 Creu Roja de Manresa